Polgármesteri ciklusprogram

Címkék: Képviselő-testület

A képviselő-testület elfogadta a polgármesteri ciklusprogramot.

Kaposfő nekünk életteret, lakóhelyet, szellemi értéket is jelent. Egyszerre kell gazdaságilag versenyképes teret, ugyanakkor otthont is biztosítani az itt lakók számára. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a feladatok integrált kezelése, hogy a gazdaság, a társadalom, a kultúra, valamint a környezet érdekei egymást erősítve érvényesülhessenek. Ennek szellemében a választópolgárok felhatalmazása alapján – összhangban az Ötv. szabályozásával – Kaposfő község 2010-2014 évi gazdasági programját az alábbiakban hirdetem meg.

A Gazdasági Program tényként rögzíti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető magatartást, a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését. A kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásáról, működtetéséről az Önkormányzat és annak intézményei, célszerinti integrációi (együttműködései), valamint az Önkormányzat hivatala (Körjegyzőség), a vonatkozó szabályozásnak megfelelően gondoskodik a program időtartamában is. A kötelező és önként vállalt feladatok működtetési színvonalának megtartásához, fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges feladatok ellátásáról a képviselő-testület gondoskodik, összhangban a gazdasági program célkitűzéseivel, prioritásaival, és működési rendjével.

A gazdasági program célkitűzése, hogy Kaposfő fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, a települések versenyében elért pozíciója legalább megtartható, de inkább javítható legyen.

Kapcsolódó anyagok