KEHOP-2.1.3-15-2017-00053 Ivóvízminőség Javítása Kaposfőn

Címkék: Ivóvízminőség javítása,Nyertes megvalósulás alattiak

Tisztelt Kaposfői Polgárok!

A projektet Kaposfő Község Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) konzorciuma valósítja meg

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 2018.04.13.
Támogatás összege:150 000 000 Ft
Összköltség: 172 500 000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete:2017.01.10.
A projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződés szerinti határideje: 2020.06.30.
A projekt fizikai befejezésének várható határideje: 2020.06.30.

Sztányi Tibor
polgármester

KEHOP-2.1.3-15-2017-00053 Kaposfőtelepülésivóvízminőség-javítóprogram

 

 

AprojektetKaposfőKözségÖnkormányzataésazNFPNemzetiFejlesztésiProgramirodaNonprofit KorlátoltFelelősségűTársaság(atovábbiakban: NFPNonprofit Kft.)konzorciuma valósítjameg

 

I.      Projekt alapadatai:

 

Hatályos támogatásiszerződésés hatálybalépése:      2018.04.13.

Támogatás összege:                                                   150 000 000 Ft

Összköltség:                                                                172 500 000 Ft

A projekt megvalósításának kezdete:                          2017.01.10.

A projekt fizikai befejezésénekTámogatási  szerződés szerintihatárideje: 2020.06.30.

A projektfizikaibefejezésének várható határideje:  2020.06.30.

 

II.      Közbeszerzések,beszerzésekésmegkötött szerződések:

 

       Tervezési szeződés

 

   Kivitelezési szerződés

Műszaki ellenőri szerződés

          PR szerződés

Közbeszerzési / beszerzési

eljárás státusza

             lezárult

      lezárult

                    lezárult

                 lezárult

Szerződés aláírásának

dátuma

 

            2017.10.09

Önkormányzat 2018.12.15

          2017.09.21

        2018.09.24

Szerződés hatálybalépés

dátuma

             2017.12.08

           2019.04.15

             2017.11.29

           2018.11.09

 Szerződéses összeg, nettó

            5 080 000 Ft

          182 800 000 Ft

          4 350 000 Ft

            805 000 Ft

Teljesítési határidőkivitelező által készítendő kivitelitervek elfogadásáig                  426 napA kivitelezési szerződésben rögzített jótállási kötelezettség (36 hónap) időtartamá- nak lejártáigTámogatási Szerződéssel
összhangban valamennyi feladat szerződésszerű teljesítéséig tart


III.      Műszaki tartalom:

 

A település ivóvízellátását 2 db mély fúrású kút biztosítja. Az I. kútvize határérték felett tartalmaz ammóniumot és vasat. A kútból metán nem mutathatóki. A vízműnél ammónia mentesítésre alkalmas technológia nem üzemel. Mindkét kút vize  klórdioxidos (DINOX) fertőtlenítés után jut a hálózatba. Az ivóvízben az ammónium sok esetben határérték feletti, előfordul a nitrit határértékének túllépése is.

 

Tervezettműszaki rendszer bemutatása:

 

Kaposfő településen új komplex vízkezelő technológia kialakítása szükséges,a nyersvíz jellemzőinek megfelelően: törésponti klórozásos ammónium-mentesítés, vastalanítás. Scada Irányítástechnikai rendszer kiépítése szükséges a kutak, a nyomásfokozók és a víztorony között. A tervezett  rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható összköltség 20%-át.

A projekt indikátorai:

 

MutatóMértékegységCélérték a projekt fizikai
befejezésekor
Jobb vízellátásban részesülő további népességLE1839
Megfelelő     minőségű     közműves
ivóvízzel ellátottlakosokszáma
1839


 

IV.      Projekt státusza:

 

Kivitelezés:

A „Vállalkozási szerződés a KEHOP–2.1.3–15–2017–00053 azonosító számú, „Kaposfő település ivóvízminőség-javító program”  elnevezésű  projekt megvalósításához szükséges  tervezési  és  kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC SárgaKönyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2019.01.15. napján került aláírásra. A projektre vonatkozóan az NFP Nonprofit Kft. összköltség-növelési kérelmet adott be az Irányító Hatóságnak 2018. november 12-én. Az összköltségnövelési kérelmet a Kormány jóváhagyta, így a pénzügyi fedezetet biztosító Támogatási Szerződés módosítása  megkötésre került az Irányító Hatósággal. A szerződés hatályba lépése 2019. április15-e. A kivitelezés időtartama: a kivitelezési vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számított 426 nap. A kivitelezés időtartama magába foglalja a tervezést, engedélyeztetést, a megvalósítást, valamint a próbaüzem időszakát egyaránt.

 

Műszaki ellenőr:

 

A „Kaposfő település ivóvízminőség-javítóprogram” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2017-00053 azonosító számú projekt keretében műszakiellenőri tevékenység ellátására” megnevezésű megbízási szerződés 2017.09.21-én került megkötésre. A szerződés 2017.11.29-én lépett hatályba.

A FIDIC Sárga Könyv (2011.) 3.1előírásainak megfelelően a „Megrendelőnek ki kell jelölnie a Mérnököt, aki a feladatait a Szerződés szerint köteles elvégezni. ”A KEHOP-2.1.3-15 azonosító számú Pályázati Felhívás, valamint a 339/2014 (XII.19.) Korm. rendelet értelmében a FIDIC Mérnök feladatokat, az építési vállalkozási szerződés hatályba lépése után, az NFP Nonprofit Kft. saját munkavállalója fogja ellátni.

 

PR és nyilvánosság:

A „Megbízási szerződés keretében a „Kaposfő település ivóvízminőség-javítóprogram” (KEHOP-2.1.3-15-201700053) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljeskörű ellátása” megbízási szerződés 2018.09.24-én megkötésre került, mely 2018.11.09.napján hatályba lépett.
 
 
A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők:
 
 
      Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
      Projekt- aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
      Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
      A beruházás fő helyszínén "B" típusútábla kihelyezése
      Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
      Sajtóközlemény kiküldése a projektzárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése
      TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
 
A PR tevékenységek megkezdése a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésekor lesz esedékes. A tájékoztatás során használt kommunikációs elemek ütemezésének és tartalmi kérdések tisztázása érdekében, az Önkormányzatok, a kivitelező Vállalkozó és a PR Megbízott részvételével javasolt folyamatos egyeztetéseket tartani.

 

A projekt megvalósításával biztosítottá válik a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a projekt hozzájárul az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (a továbbiakban: EU Irányelv) hazai jogrendbe átültető, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet) rögzített derogációs komponenseket (arzén, bór, fluorid, nitrit és ammónium-ion) érintő megfelelő cél eléréséhez.

 

A beruházás megvalósításának időtartam 426 nap, amely alapján a projekt befejezésének időpontja 2020. júliusa.