Lakossági fórum!

Címkék: Pályázatok

Tisztelt Kaposfői Ingatlantulajdonos!
A Kaposfői Önkormányzat, Kaposfő községben szennyvízhálózat és tisztítók kiépítését tervezte el.

A költségek csökkentése, valamint, azon akadály miatt, hogy a 61-es út mentén 2015 első negyedéve előtt nem építhetünk vezetékrendszert, ezért az ingatlanok mögötti nyomvonalon kívánjuk azt megvalósítani. A megtakarítás jelentős, hiszen nem kell az utca felé a kijáratokat és a járdákat felbontani. A mostani szikkasztók is a házak mögötti részen helyezkednek el, így a bekötések könnyebben megoldhatóak. Az utcán való elvezetést a gáz és vízvezetékek gerincvezetéke és hálózata is akadályozza. A magántulajdonú területeken a munkavégzés kézi munkaerővel történik, ez kb. 2 napot vesz igénybe. Az ásást a tulajdonos is elvégezheti, mely az önrészbe beszámítható.

A kiépítés egész településünkre van elgondolva.

Jelenleg van pályázati lehetőség a beruházás költségeinek megfinanszírozására. Ha a pályázathoz időben tudnánk lépni és beadnánk azt, támogatása esetén telkenként 150-200eFt lenne az önrész. Enélkül akár 1millióFt is lehet telkenként. Az önrész, kb. másfél évi szippantás ára lenne.

A beruházás elindításának első lépcsője, az ingatlantulajdonosok rákötési nyilatkozat tétele, valamint a szolgalmi jog bejegyzéshez történő hozzájárulása, melynek megtételére és az ingatlantulajdonosok teljes körű tájékoztatására, FÓRUM-ot szervezünk és tartunk.

Helye: Sportcsarnok, Kaposfő

Időpontja:

2012. február 27.  19óra         Dózsa+Búzavirág+Zrínyi+Csokonai+Ságvári utca

2012. február 28.  19óra         Kossuth L. u. 1-től az iskoláig, templomig

2012. február 29.  19óra        Kossuth L. u. Kultúrháztól, orvosi rendelőtől a Kiskorpád felöli végéig + Petőfi utca

Kérjük, vegyen részt a tájékoztatón és hozzájáruló nyilatkozatának megtételével, támogassa településünk fejlődését.  Akadályoztatása esetén, kérjük, szíveskedjen képviseltetéséről, meghatalmazott útján gondoskodni.

Kaposfő, 2012. február 21.

Kaposfő Község Önkormányzat

Képviselő-Testületének képviseletében

Sztányi Tibor polgármester

Kérdőív szennyvízberuházáshoz (73939 bájt)