Képtár

Közösségi autóbusz átadása

Közösségi autóbusz átadása

2009-02-14

IVECO típusú 22 férőhelyes autóbusz

LED-es közvilágítás

LED-es közvilágítás

2011-02-19

Magyar gyártó közvilágító lámpatestjei kerültek felszerelésre

Paizs József

Paizs József

2010-10-28

A közéletben, falunk társadalmi életében tevékenyen vett részt a későbbi évtizedekben is. Nemcsak a felekezeti de a társadalmi békét is szolgálta. Sokan példaképül választhatták Őt, aki tanított, nevelt nemzedékeket és a közösségért dolgozott. A jobb lehetőségek sem csábították el, hű maradt a faluhoz, gyülekezetéhez. 1994-ben ment nyugállományba ötvenévi szolgálat után. Hűségével, példaértékű életével, közéleti tevékenységével kiérdemelte a falu lakosságának tiszteletét, szeretetét és megbecsülését. Ezért Kaposfő község önkormányzatának képviselő testülete Paizs József nagytiszteletű úrnak a KAPOSFŐ DÍSZPOLGÁRA címet adományozta.