Képtár

II. ifjúsági és Kulturális fesztivál 2010

II. ifjúsági és Kulturális fesztivál 2010

2010-05-29

A rendezvénysorozat célja, egyrészt Kaposfő és a környék településein megjelenő kulturális értékek, hagyományok bemutatása, a település identitásának megtartása, másrészt szórakozási lehetőség nyújtása, hogy a község lakosainak lehetősége legyen kiszabadulni a mindennapok sokszor könyörtelen világából. Fontos szerepe van a térségi együttműködés bővítésében is, amely megmutatkozik a tervezett programban.

Kegyeleti park felújítása

Kegyeleti park felújítása

2010-11-12

A parkban emlékműhelyet jelöltünk ki a meglévő kereszt tengelyébe, melyre a későbbiekben lehetőség lesz szobor,emlékmű vagy egyéb társművészeti alkotás elhelyezése. A parkot szegélyező erdősáv és az új sétaút közé a falu megszűnt temetőjének régi síremlékei lesznek elhelyezve. Az egyes kerti elemeket szegéllyel ellátott kavicsszórásos kerti gyalog utak kötik össze. A park szélén zúzalékos felületű parkoló helyeket alakítunk ki, melyet a falu főútjára, a meglévő bejáró nyomvonalán ki kell kötni. Az 1,2 m szélességű kerti utak elemes szegélyeik közt kavicsszórásos kialakításúak lesznek.

Paizs József

Paizs József

2010-10-28

A közéletben, falunk társadalmi életében tevékenyen vett részt a későbbi évtizedekben is. Nemcsak a felekezeti de a társadalmi békét is szolgálta. Sokan példaképül választhatták Őt, aki tanított, nevelt nemzedékeket és a közösségért dolgozott. A jobb lehetőségek sem csábították el, hű maradt a faluhoz, gyülekezetéhez. 1994-ben ment nyugállományba ötvenévi szolgálat után. Hűségével, példaértékű életével, közéleti tevékenységével kiérdemelte a falu lakosságának tiszteletét, szeretetét és megbecsülését. Ezért Kaposfő község önkormányzatának képviselő testülete Paizs József nagytiszteletű úrnak a KAPOSFŐ DÍSZPOLGÁRA címet adományozta.