Mit kell tennem ha el szeretném intézni?

Ezen a lapon a Körjegyzőség irodáiban folyó hatósági munkáról, az ott intézhető ügyekről adunk ügyfélszolgálati szintű felvilágosítást.

A várakozási idő csökkentése érdekében előzetes bejelentkezési lehetőséget bizosítunk ügyfeleink számára az alábbiak szerint:

 • e-mail-en (az ügyfél által igényelt időpontban, visszaigazolással),
 • telefonon,
 • levélben (az ügyfél által igényelt időpontban, visszaigazolással).
 • Panaszbejelentés

 

Ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:       8-16
Kedd:        8-12
Szerda:     8-16
Csütörtök: 8-12
Péntek:     8-12

Telefonszám: 06-82/577-030
Fax: 06-82/577-054
E-mail cím: kaposfo@kaposfo.hu
Levélcím:

Kaposfő-Kisasszond Községek Körjegyzősége.
7523 Kaposfő Kossuth L. u. 221.

 

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, röviden a Ket 2005. november 1-től hatályos. E törvény átfogó módosítására került sor 2009. október 1-vel.
A törvény alapelveit változatlanul hagyva a leglényegesebb változás, hogy az eljárási határidők nem naptári napokban, hanem munkanapokban kerültek meghatározásra. Ennek értelmében a hatóságok az ügy érdemében 22 munkanapon - vagy ha ez testület esetében nem lehetséges, a határidő leteltét követő első testületi ülésen, de legkésőbb 45 munkanapon - belül kötelesek dönteni.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

A fenti határidőbe azonban nem számít be:

 1. a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 2. a jogsegélyeljárás időtartama,
 3. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 4. a szakhatóság eljárásának időtartama,
 5. az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 6. a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 7. a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 8. az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
 9. a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 10. a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.
A törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy az ügyfelek igénybe vegyék az elektronikus tájékoztatást és az ügyfél az elektronikus úton elérhető ügyintézői naptárban megjelölheti, hogy melyik időpontban kíván a hatóságnál ügyintézés céljából megjelenni.