Tisztelt Adózók!

Címkék: Adózás Hírdetmények Helyi adók Nyilvánosság

Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi törvény 55/B.§-a alapján az önkormányzati adóhatóság 2012. január 1-től a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 10.000,-Ft-ot - magánszemélyek esetében 1.000 Ft-ot – elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.

Felhívom a figyelmüket, hogy az önkormányzati adóhatóság a jövőben élni kíván e törvényi lehetőséggel és rendszeresen közzé fogja tenni a hátralékosok listáját.

Kérem, hogy akiknek adószámlái hátralékot mutatnak, mielőbb rendezzék tartozásukat, vagy tájékozódjanak az esetleges adókönnyítés lehetőségeiről a végrehajtási eljárás megindításának és a hátralék közzétételének elkerülése érdekében.

Kaposfő, 2012. március 5.

 

Dr. Gazdóf Angéla

címzetes főjegyző