Dr Varga Ernő

Dr.. Varga Ernő 1925. szeptember 3-án született Budapesten.
Hat éves korában nagyszülei lakóhelyére Sávony községbe költöztek, ahol elemi iskolai tanulmányait végezte.
A gimnáziumot Keszthelyen a premontrei gimnáziumban kezdte, majd a nagykanizsai piarista gimnáziumban fejezte be.
Orvosi egyetemre 1943-ban került, de a háború félbeszakíttatta vele tanulmányait. 1944-ben katona lett, Németországba vitték. 1945-ben amerikai hadifogságba esett, a hadifogságból 1946-ban tért haza. Folytatta egyetemi tanulmányait, majd az orvosi diploma megszerzése után 1951. szeptemberétől a Kaposvári Kórházban kezdte gyakorlatát belgyógyászati, sebészeti, gyermek és szülészeti osztályokon.
1953-tól Ádándi körzeti orvos lett, ahol egészen 1959-ig dolgozott. 1959. januárjában vállalta el a kaposfői orvosi körzetet, mely akkor három faluból állt, 3000-es lélekszámmal, a járás egyik legnagyobb körzete volt.
A rendelés igen szerény körülmények között történt, a betegellátás igen nagy feladatot jelentett az orvos számára. Akkori nehéz körülmények között is Varga doktor becsületesen helyt állt, hol gyalog, hol kerékpárosan ápolta, látogatta betegeit. Olyan is előfordult, hogy szülést lovas kocsin kellett levezetnie.
A megpróbáltatások és nehéz körülmények sem tántorították el hivatásától, fáradhatatlanul dolgozott. Társadalmi tevékenységeket is folytatott, véradásokat szervezett. Abban az időben a kötelező légóoktatásokat tartotta, és különböző közületi egységek ellenőrzései is az ő feladatai közé tartoztak.
Ez a sokrétű munka, sokrétű orvossá és emberré is tette őt. Munkájában nagy segítségre volt a felesége, aki a betegellátásban, gyermek, felnőtt és terhes gondozásban dolgozott mellette 30 éven át. 1989-től nyugdíjba vonulása után még 12 évig magán rendelőben szolgálta a betegeket, segített az egészségügyi ellátásban.
2001-ben vette át 50. évi munkája után az Aranydiplomáját. Hűségével, példa értékű életével kiérdemelte a falú lakosságának tiszteletét, szeretetét és megbecsülését,
Ezért Kaposfő község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.. Varga Ernő főorvos úrnak

"KAPOSFŐ  DÍSZPOLGÁRA”
címet adományozta.