Tanévkezdési támogatás igényléséről

Címkék: Hírdetmények

Tájékoztató 2021. évi tanévkezdési támogatásokról

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete alapján 2021. évben is lehetőség nyílik a gyermekeket nevelő családoknak tanévkezdési támogatás igénylésére.

A támogatást Kaposfő Község Önkormányzata közigazgatási területén legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó, Kaposfői Napsugár Óvodába beiratott kiskorú gyermek, valamint tanulmányokat folytató általános iskolás, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók után igényelhetik, akinek családjában, vagy egyedül álló esetén a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 9-szeresét.

A 18. életévét betöltött tanuló/hallgató a tanévkezdési támogatást saját jogán kérelmezheti.

A támogatás összege:

 • óvodakezdési támogatás összege: 5 000 Ft
 • általános iskolások tanévkezdési támogatásának összege: 5 000 Ft
 • középiskolai tanulók tanévkezdési támogatásának összege: 10 000 Ft
 • első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató nagykorú tanuló tanévkezdési támogatásának összege: 15 000 Ft.

 

A támogatás folyósításának feltétele:

 • a 3/2021. (V. 21.) rendelet 2. mellékletének hiánytalan kitöltése, valamint a megállapításhoz szükséges mellékletek benyújtása

szükséges mellékletek:

 • család valamennyi tagjának a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelem igazolása
  • munkabérről szóló bérjegyzék
  • rendszeres ellátás (FHT, EGYT, ápolási díj) esetén a megállapító határozat, ennek hiányában 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
  • nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás
 • álláskeresési támogatás esetén megállapító határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény, vagy bankszámlakivonat
 • egyéni vállalkozó/őstermelő esetén a NAV által kiadott előző évi jövedelemről szóló igazolás
 • az oktatási intézmény által a 2021/2022-es tanévre a gyermek nevére kiállított iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás

A kérelmeket 2021. szeptember 1-től 2021. október 31-ig lehet benyújtani Kaposfői Polgármesteri Hivatalban. Későbbi időpontban történő igénylés esetén a támogatás nem folyósítható.


3/2021(V.21.) Szociális ellátásokról szóló rendelet 2. melléklete (469507 bájt)