KEHOP-2.1.3-15-2017-00053 Ivóvízminőség Javítása Kaposfőn

Címkék: KEHOP,KEHOP-2.1.3-15-2017-00053 Ivóvízminőség javítása Kaposfőn

A Kaposfői vízbázis (a meglévő kút vízadó rétege is) vas és ammónium szempontjából kifogásolt. A tervezett vízbázis várhatóan vízminőség szempontjából már határérték alatti nyersvíz termelését teszi lehetővé, vízkezelésére nem lesz szükség.

Kapsofő település ivóvizének minősége nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet egyes előírásainak; az ammónium továbbá vas-tartalom tekintetében meghaladja az előírt parametrikus értékeket.
A vízbeszerzés jelenleg két kútról működik. A megfelelő vízellátás érdekében valamint a jogszabályoknak megfelelő vízellátás érdekében szükséges egy további kút létesítése.
A Kaposfői vízbázis (a meglévő kút vízadó rétege is) vas és ammónium szempontjából kifogásolt. A tervezett vízbázis várhatóan vízminőség szempontjából már határérték alatti nyersvíz termelését teszi lehetővé, vízkezelésére nem lesz szükség.
A meglévő berendezések tartalékként üzemelnek tovább.
A tervezett kút Kaposfő és Kaposmérő határán, Kaposfő területén egy új vízmű területen kerül kialakításra, annak bekerítésével. A bekerített területen épül a kútfej akna, rövid kút bekötő vezetékkel. A védterületen kerül kialakításra a fertőtlenítő berendezés, valamint a un, csatlakozó akna. Ez a csatlakozó akna a későbbiek során Kaposfő és Kaposmérő település összekötését teszi lehetővé. A kút területe energia ellátása is szükséges.
Az új kúttól egy távvezeték indul Kaposfői hálózat felé, ahhoz való csatlakozással, út alatti átkötéssel (ez a későbbiekben lehetővé teszi Kaposfő és Kaposmérő összekötését).
Az ivóvíz elosztására a hálózatrekonstrukció keretében új, DN150 KPE vezeték létesül 1,05 km hosszon. Ezen kívül az út alatti átvezetések cseréje is szükséges 3 helyen 58 m hosszban. Az elosztóhálózaton 260 db házi bekötés cseréje is megvalósul.
A rekonstrukció keretében a víztorony felújítása is megtörténik.