KEHOP-2.1.3-15-2017-00053

Címkék: Megvalósult pályázataink

Kaposfő település ivóvízminőség - javító program

A projekt címe: Kaposfő település ivóvízminőség - javító program

Kedvezményezettek: Kaposfő Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00053

Támogatás összege: 184 601 840 Ft

A támogatás mértéke: 93,484522%

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Kaposfő település ivóvizének minősége nem felelt meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet egyes előírásainak; az ammónium továbbá vas-tartalom tekintetében meghaladta az előírt parametrikus értékeket.

A vízbeszerzés a beruházás megkezdése előtt két kútról működött. A megfelelő vízellátás érdekében, valamint a jogszabályoknak megfelelő vízellátás érdekében szükségeltetett egy további kút létesítése.
A kaposfői vízbázis (a meglévő kút vízadó rétege is) vas és ammónium szempontjából kifogásolt. A vízbázis vízminőség szempontjából már határérték alatti nyersvíz termelését teszi lehetővé, vízkezelésére nincs szükség. A meglévő berendezések tartalékként üzemelnek tovább.

A megvalósult kút Kaposfő és Kaposmérő határán, Kaposfő területén egy új vízmű területen került kialakításra, annak bekerítésével. A bekerített területen épült a kútfej akna, rövid kút bekötő vezetékkel. A védterületen került kialakításra a fertőtlenítő berendezés, valamint a úgynevezett csatlakozó akna. Ez a csatlakozó akna a későbbiek során Kaposfő és Kaposmérő település összekötését teszi lehetővé. A kút területe energia ellátása is szükséges.
Az új kúttól egy távvezeték indul Kaposfői hálózat felé, ahhoz való csatlakozással, út alatti átkötéssel (ez a későbbiekben lehetővé teszi Kaposfő és Kaposmérő összekötését).
Az ivóvíz elosztására a hálózatrekonstrukció keretében új, DN150 KPE vezeték létesült 1,05 km hosszon. Ezen kívül az út alatti átvezetések cseréje is indokolt volt 3 helyen 58 m hosszban. Az elosztóhálózaton 260 db házi bekötés cseréje is megvalósult. A rekonstrukció keretében a víztorony felújítása is megtörtént.

Széchenyi 2020 logo