OKJ-s és Európai Uniós képzések

Címkék: Képzések Pályázatok

A KISOSZ pályázat útján 2010. január hónaptól támogatott OKJ-s és Európai Uniós képzéseket szervez vállalkozók, a vállalkozások segítő családtagjai, alkalmazottai, leendő alkalmazottai számára, és amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek, felajánlják Önnek a képzéseken történő részvételt.

KISOSZ

A képzési pályázat kettő célcsoportot határozott meg.

Az elsődleges célcsoportba tartozhat valamennyi ágazat mikro- és kisvállalkozásai, amelyek jogi formájukat tekintve egyéni vállalkozók (KSH besorolás: 231), gazdasági társaságok (KSH 11 vagy 21), szövetkezetek (KSH besorolás 12). A másodlagos célcsoportba tartoznak a fenti feltételeknek megfelelő mikro- és kisvállalkozások munkavállalói – beleértve az egyéni vállalkozót is – valamint a vállalkozások vezető tisztségviselőit, a vállalkozás működtetésében személyesen közreműködő tulajdonosait.

A másodlagos célcsoportba tartozók képzésben való részvételének feltételei: a képzés időtartama alatt határozatlan, vagy legalább a projekt befejezésig tartó határozott idejű munkaviszonyról szóló szerződéssel vagy megbízással rendelkezzen, a képzés időtartama alatt megbízási segítő családtagi jogviszonyban lévők, gyermekgondozási díjban részesülő, a vállalkozással jogviszonyban lévő személyek; tulajdonosok, résztulajdonosok, amennyiben a projekt megvalósulási időtartama alatt munkavállalók is.

Az elsődleges célcsoportba tartozók számára az önrész költségelszámolás megállapodással várhatóan rendezhető (tehát nem kell fizetni a tanfolyami részvételért), a másodlagos célcsoportba tartozóknak a feltüntetett önrész a teljes részvételi díj 20 %-a, tehát a nagyobb rész 80 % mértékű támogatás.

Kapcsolódó anyagok