Képtár

Újra tanulok

Címkék: újra tanulok képzés

START Képzés

A közfoglalkoztatásban résztvevők szakmai képzésen vesznek részt. A képzés a munkaidő része. A részvétel, mindenkinek kötelező, akit végzettsége, illetve munkaköre alapján nem ment fel a képző szerv.
Képzés megnevezése: HÁZTÁJI NÖVÉNYTERMESZTÉS és TARTÓSÍTÁS /TKKI tanúsítvány (PL-6685)/
Képzés óraszáma: 1.179óra
Képzés megvalósítása: a képzés két csoportban történik. Hetente mindegyik csoportnak 1 elméleti és 2 gyakorlati oktatási napja van. Az elméleti képzésen a Képző Szerv Tematikája szerinti információ átadás történik. A gyakorlati oktatási napokon az oktató koordinálásával az elmélet gyakorlatba ültetése, illetve a foglalkoztatás terv szerinti feladatainak megvalósítása történik. A folyamatban a csoport és brigádvezetők látják el a közvetlen munkairányítást.
Elméleti képzési napok: tervezetten hétfő, péntek 10-16óra, „esőnapokon” módosulás várható
Képző szerv: Türr István Képző és Kutató Intézet (1097 Budapest, Gyáli út 33-35.)
Kontakt: Győrfi Balázs Területi képviselő Úr
Oktató: Sztányi Tibor okleveles agrármérnök
Képzés és foglalkoztatás kapcsolata: a képzésen, minden kötelezett munkavállaló részt vesz. A képzés finanszírozása a Magyar Állam és az Európai Unió a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” kiemelt projekt keretében történik. A képzésről történő, megengedett mértéknél magasabb óraszámú hiányzás a képzési jogviszony megszűnését és az arányos képzési díj visszafizetésének kötelezettségét jelenti.
Felügyeleti szerv: Somogy Megyei Kormány Hivatal Munkaügyi Központja
Kontakt: Szeraffin Ágnes Mentor Asszony
A képzés modulonként, majd záróvizsgával zárul. A felkészítést az oktató biztosítja. Az eredményes vizsgákat követően a résztvevők képzési tanúsítványt és a képző tájékoztatása szerint egyszeri bruttó 100ezer Ft összegű jutalmat kapnak. A képzés 2013.03 és 2014.03 hó közötti időszakban valósul meg.
Kaposfő, 2013. március 29.
Vajai Csilla sk.
programvezető

Tájékoztató Tájékoztató és szerződéskötés, március 29.