Hírek

260 db találat a(z) Hírdetmények címkére:

Általános Iskolai beiratkozás

2024-04-08

Tisztelt Lakosság!

Mellékelten megtekinthető az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos hirdetmény.

Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

2023-11-01

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Kaposfő Község Önkormányzata 2023.11.16. napján tartja 2023. évi közmeghallgatását. Az ehhez tartozó meghívó mellékelten megtekinthető.

Geisztné Ábel Melinda sk
polgármester

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - 2024

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - 2024

2023-10-02

Tisztelt Lakosság!

Mellékelten megtekinthető a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához kapcsolódó kiírások.

Geisztné Ábel Melinda sk
polgármester

EBEK ÖSSZEÍRÁSA

2023-05-12

Tisztelt Lakosság!

Mellékelten megtekinthető Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének tájékoztatása a 2023. évi eb összeírással kapcsolatban.

Kommunális adó határozatok

Kommunális adó határozatok

2023-02-01

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a kommunális adó határozatok az adó mértékének változása miatt kerültek postázásra.
A későbbiekben, az előző évekhez hasonlóan, egyenleg értesítő is kiküldésre kerül. Ebben a küldeményben megtalálható lesz, a befizetéshez szükséges csekk is.

Ábel Melinda sk
Polgármester

Kéményseprő-ipari sormunka

Kéményseprő-ipari sormunka

2023-01-30

Tisztelt Lakosság!

Mellékelten megtekinthető a kéményseprő-ipari sormunka ütemezéséhez kapcsolódó hirdetmény.

Kaposfő, 2023.01.30.

Ábel Melinda sk
polgármester

Időskorúak támogatása

2022-11-16

Tájékoztatás!

Ezúton értesítem a Tisztelt Kaposfői Időskorú Lakosságot, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött az idősek 2022. évi támogatásáról. A döntés alapján 5.000.-Ft támogatásban részesülhet azon időskorú személy, aki 2022. évben már betöltötte, vagy betölti a 65. életévét, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 256.500.- Ft-ot.
A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A nyomtatvány beszerezhető az önkormányzati hivatalban vagy letölthető mellékletként.
A kérelemhez csatolni kell:
- lakcímkártya másolatát
- az egy háztartásban lakó személyek mindegyikének jövedelemigazolását.

A kérelem 2022. november 16. – 30. között nyújtható be!
A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kaposfő, 2022.10.16.
Ábel Melinda s.k.
polgármester

Szociális tűzifa támogatás 2022

2022-10-20

Kaposfő Község Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy ismét lehetőség van szociális tűzifát igényelni.

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - 2023

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - 2023

2022-09-30

Tisztelt Lakosság!

Mellékelten megtekinthető a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához kapcsolódó kiírások.

Ábel Melinda sk
polgármester

Tájékoztatás - vezetékes gáz felhasználásának felosztása

2022-09-13

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lehetőség nyílik a társasháznak, lakszövetkezetnek nem minősülő többlakásos lakóépületek esetében is felosztást kérni a vezetékes gáz felhasználásával kapcsolatban annak érdekében, hogy a többgenerációs házban élők nagyobb mennyiségű földgázt igényelhessenek rezsicsökkentett áron.
Ebben az esetben a jegyzőtől kell kérni egy hatósági bizonyítványt az épületben lévő lakás rendeltetési egységek számáról.
A kapcsolódó tájékoztató és kérelem nyomtatvány jelen hirdetmény mellékleteként megtekinthető.

Kaposfő, 2022.09.13.

dr. Mészáros Renáta
jegyző megbízásából

Müller Ágnes
Kirendeltség-vezető

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

2022-08-15

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tanévkezdési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje az óvodába-, általános iskolába-, középiskolába járó és az egyetem/főiskola nappali tagozatán tanuló gyermek esetén 2022. szeptember 1. – október 31. (A határidő elmulasztása jogvesztő.) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2022. (V.30.) önk. rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványán lehet benyújtani az önkormányzati hivatalhoz. Kérelem nyomtatvány elérhető személyesen az önkormányzaton. A kérelemhez csatolni kell az általános és középfokú tanulmányokat folytató tanulók részéről iskolalátogatási igazolást, felsőfokú tanulmányokat folyatóknak hallgatói jogviszony igazolását, valamint az egy háztartásban élők – a kérelem benyújtásának hónapját megelőző – jövedelemigazolását.

Kaposfő, 2022.08.15.

Ábel Melinda sk
polgármester

KÁRT OKOZÓ VADAK ELEJTÉSE

KÁRT OKOZÓ VADAK ELEJTÉSE

2022-07-29

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kaposfő Község belterületén:
1. Kaposfő, Kossuth Lajos utca 70-es házszámtól a 308-as házszámig terjedő, Délre eső belterület (Ez a Kossuth Lajos utca déli oldala, a Kapos folyóig)
2. Kaposfő, Kossuth Lajos utca 3-as házszámtól a 277-es házszámig Ez a Kossuth Lajos utca déli oldala, a vasútig)
3. Kaposfő, Petőfi u. 8-as házszámtól a 58-as házszámig terjedő, Délre eső belterület (Ez a Petőfi utca déli oldala, a Kapos folyóig)
4. Kaposfő, Petőfi u. 3-as házszámtól a 77-es házszámig (Ez a Petőfi utca déli oldala, a 610-es közútig)
lakott területen kárt okozó vadak - vaddisznók, őzek, gím és dám szarvasok, sakálok, illetve rókák - elejtése történik. A rendőrség által kiadott engedély 2022. december 31. napjáig szól és arra kizárólag a Mezőcsokonyai Rákóczi Vadásztársaság meghatalmazott tagjai - Harsányi Zsolt József és Stromájer László - jogosultak. Amennyiben a felsorolt vadakat látja, azt kérjük a Mezőcsokonyai Rákóczi Vadásztársaságnak az info@lopstop.hu e-mail címen (név, cím, telefonszám megadásával) jelezni szíveskedjen.
A lakók és a környéken járók fokozottan ügyeljenek biztonságukra a megadott időszakban!

Kaposfő, 2022.07.25.

dr. Mészáros Renáta
Jegyző megbízásából:Müller Ágnes s.k.
kirendeltség-vezető