Szociális tűzifa támogatás 2022

Címkék: Hírdetmények

Kaposfő Község Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy ismét lehetőség van szociális tűzifát igényelni.

Kaposfő Község Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy ismét lehetőség van szociális tűzifát igényelni.

Jogosultak köre, és a csatolandó dokumentumok:

·          aktív korúak ellátására jogosultak (járási hivatal hatósági határozat másolat)

·          időskorúak járadékára jogosultak (járási hivatal hatósági határozat másolat)

·          halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők (határozat száma)

·          65 év feletti nyugdíjasok (jövedelem igazolás)

·          3, vagy több gyermeket nevelő (jövedelem igazolás)

·          család egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot (30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás)

·          egyedül álló esetén a nettó jövedelem nem haladja meg a 85.500.-Ft-ot (30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás)

 

Szociális tűzifára való igényt csak arra az ingatlanra lehet benyújtani, amelyet életvitelszerűen használnak.

A szükséges igazolásokat, valamint a közös háztartásban élő valamennyi személy 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolását benyújtáskor csatolni kell.

Kérelem benyújtásához nyomtatványt az önkormányzati hivatalban lehet átvenni.

Beadási határidő: 2022. október 20 – 2022. november 8.

 

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!

 

Kaposfő, 2022. 10. 20.

 

                                                              Ábel Melinda s.k.

                                                                  polgármester

Kapcsolódó anyagok