Felhívás!

Címkék: Hírdetmények

Felhívás fejlesztési elképzelések / igények benyújtására a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, gazdasági, civil, egyházi, szervezetek természetes személyek számára.

A fejlesztési igényeket településünk fejlődése érdekében lehet megfogalmazni.

A benyújtott igényeket önkormányzatunk gyűjti, rendszerezi és a Képviselő Testület véleményezését követően elküldi a Megyei területfejlesztési koncepció és program elkészítéséhez.

Felhívom a figyelmét, hogy a Képviselő - Testület, az önkormányzathoz eljuttatott igények elérésében tudhat segítséget (támogató nyilatkozat, érdekképviselet, átfogó projekt kidolgozása, információnyújtás…) nyújtani.

Elképzeléseiket, igényeiket a felhíváshoz csatolt adatlapon tehetik meg.

Az adatlapok kitöltését követően, azt elektronikusan kaposfo@kaposfo.hu e-mail címen vagy a Körjegyzőségen lehet leadni.

Az adatlapok benyújtási, leadási határideje: 2012. augusztus 22.

Az adatlapok kitöltésében minden kedd du. 14-16 óra között munkatársaink segítséget nyújtanak.

Várjuk igényeiket, javaslataikat.

Kaposfő, 2012. július 31.

 

Tervezett fejlesztések adatlapja (68096 bájt)

 

 

Sztányi Tibor

polgármester