E-on Hírdetmény!

Címkék: E-on tisztítás Hírdetmények

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye

FELHÍVÁS

villamos hálózatok környezetének tisztántartására

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8/a.)

felhívja

az ellátási területén lévő lngatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

A növényzeten történő  beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes  helyzetek elkerülése  és az áramszünetek megelőzése  érdekében  van szükség.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007.

évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosművek,  valamint a termelői,  magán,  és közvetlen  vezetékek  biztonsági  övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján teszi közzé.

A növényzetre vonatkozó  korlátozások a biztonsági  övezetben,  fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában

- 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,

- l kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,

- l kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél  l méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt

A biztonsági  övezetben  a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, tilos

-  olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való

megközelítését akadályozza.

A biztonsági övezet környezetéhen lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az Ingatlantulajdonosnak  - mint  egyben  a  növényzet  tulajdonosának  - kell rendszeresen megfelelően gondoznia,  hogy azok a vezeték  biztonsági övezetének  határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelíthessék meg.

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg növényzet mérete, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket

Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt - az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés  elvégzése  és  a  szakfelügyelet,  melyet az  E.ON  Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.  elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt  bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget  az E.ON Dél­dunántúli Áramhálózati Zrt.  nem vállal.

 

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. régióközpontjának címe, elérhetősége:

 

Név: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Cím:         7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.

Telefon:    06-82/802-900

Telefax :   06-82/502-922

 

Amennyiben  az  Ingatlantulajdonos  e felhívás  megjelenésétől  számított  15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántattását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött  vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni.

Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos rendelkezik. Kérjük az  Ingatlantulajdonosok  együttműködését, mivel  mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

 

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk

 

Együttműködésüket  köszönjük.