Álláslehetőség

Címkék: Hírdetmények

Álláslehetőség

Kaposfő Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Kaposfő Község Önkormányzata Kulturális szervező munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű , időtartama a GYES-en lévő dolgozó távolété –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 208.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja munkaköri leírásában meghatározott szakmai feladatait. Művelődési csoportok munkájának segítése, kulturális, sport programok szervezése, közreműködés az intézmény munkatervében meghatározott feladatok megvalósításában, Községi könyvtár, Kaposfő honlapjának működtetése, kiadványok (Kaposfői Hírek) szerkesztése és az intézmény ügyeleti feladatainak ellátása. A közművelődéssel, kultúrával, közösségi programokkal kapcsolatos pályázatok utánkövetése. A munkakörére vonatkozó szabályok, belső szabályzatok szerint végzett tevékenységéért teljes körű felelősséggel tartozik.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sztányi Tibor Polgármester nyújt, a 06308248171 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kaposfő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018-4/2016/Kf , valamint a munkakör megnevezését: Kulturális szervező.

• Személyesen: Balogh Csaba, Somogy megye, 7523 Kaposfő, Kossuth Lajos utca 221. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposfo.hu honlapon szerezhet.