Lomtalanítás 2018

Címkék: lomtalanítás,Hírdetmények

lomtalanitást községünkben:
2018. június 1. napján fogja elvégezni a szolgáltató

Tisztelt Kaposfői Polgárok!
 
A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a közszolgáltatás keretein belül az ezévi egy alkalommal törtenő lomtalanitást községünkben:


2018.június 1. napján fogja elvégezni.


Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy az érvényes törvényi szabályozás értelmében csak a lakosságtól eredő lomhulladék szállítása minősül közszolgáltatásnak.
 
Az ingatlanok elől a KHG Nonprofit Kft. járműve összegyűjti a kihelyezett lomhulladékot. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a  fent megjelölt napon

reggel 6 - óráig

helyezzék ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat  nem akadályozva.


A lomtalanitás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű,  szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a  rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben.
Ezek pl.a kidobásra szánt háztartási berendezések,   feleslegessé vált  bútorok,  konyhai,  fürdőszobai  szerelvények, nagy   dobozok, szőnyegek,   karnisok, függönyök,stb.


Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki:


elektronikai berendezéseket, vegyszereket, festékeket, savakat-­lúgokat, valamint ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot, kommunális-és szelektiv hulladékot,  gumiabroncsot, illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl.gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny,  üres olajoskanna,stb).
 
A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség  miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.
 
Lomhulladék egész évben leadható a lakossági hulladékudvarokban:
 
1.   Kaposvári Hulladékudvar a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központszom szédságában, a 610-es úton a taszári körforgalom  előtt.
Nyitvatartása:kedd,csütörtök,péntek,szombat:8-tól12 óráig,szerda:8-tól19óráig.


2.   Nagybajomi Hulladékudvar a 6619-es számú Kutas felé vezető út mellett.
Nyitvatartása:szerda:8-tól19óráig,péntek:8-tól13óráig,szombat:8-tól12óráig.
 
A hulladékudvarban elsősorban a háztartásban elkülönítetten gyűjtött másodnyersanyagok, így papír-, műanyag-, fém-, üveg-, és zöldhulladékok adhatók le. Lehetőség van továbbá a lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem, akkumulátor, elektronikai berendezés, fénycső, izzó, fáradt olaj, stb.) háztartási mennyiségű térítésmentes beszállítására azon lakosok részére, akik nem rendelkeznek közszolgáltatói díjhátralékkal.
 
http://www.ddhn.hu/nagybajomi-hulladekudvar.html#hulladekudvarban-leadhato-hulladekok-listaja
 
                                                          Együttműködésüket köszönjük.
 
                                                                                                                   Sztányi Tibor
                                                                                                                      polgármester