Hirdetmény - osztatlan közös tulajdon felszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatás.

Címkék: Hírdetmények

Osztatlan közös tulajdon felszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatás.

Tisztelt Lakosság!

 

Mellékelten megtekinthető a Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály hirdetménye a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 20. §-ában meghatározott adategyeztetési eljáráshoz kapcsolódóan.

 

A hirdetmény tartalmazza az ingatlan helyrajzi számát, a tulajdonosként bejegyzett személynek - az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére álló – természetes személyazonosító adatait és - ha ismert - lakcímét, továbbá a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy, hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

 

Az ingatlanügyi hatóság elérhetősége a mellékelt hirdetményben megtalálható.

 

Kaposfő, 2021. 09. 27.

 

Ábel Melinda sk

Polgármester

osztatlan közös tulajdon - adatszolgáltatás (663112 bájt)