Idősek 2021. évi támogatása

Címkék: Hírdetmények

Idősek 2021. évi támogatása

Tájékoztatás!

Ezúton értesítem a Tisztelt Kaposfői Időskorú Lakosságot, hogy Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött az idősek 2021. évi támogatásáról. A döntés alapján 5.000.-Ft támogatásban részesülhet azon időskorú személy,

aki 2021. évben már betöltötte, vagy betölti a 65. életévét, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 256.500.-Ft-ot.

A támogatáshoz – amely idén már nem alanyi jogon jár, hanem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - az Önkormányzattól formanyomtatványt kell kérni, amit ki kell tölteni, és amelyhez csatolni kell:

-        lakcímkártya másolatát

-        az egy háztartásban lakó személyek mindegyikének jövedelemigazolását.

A kérelem 2021. október 4-22 között nyújtható be!

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás átadására - tervezetten - ünnepség keretében kerül sor, melynek helyéről és idejéről később külön tájékoztatást küldünk.

 

Kaposfő, 2021.09.29.

 

Ábel Melinda s.k.

polgármester