Szociális tűzifa támogatás 2021

Címkék: Hírdetmények

Kaposfő Község Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy ismét lehetőség van szociális tűzifát igényelni.

 

 

Tűzifa kérelem 2021 (172421 bájt)

 

Jogosultak köre, a csatolandó dokumentumok:

-         aktív korúak ellátására jogosultak (járási hivatal hatósági határozat másolat)

-         időskorúak járadékára jogosultak (járási hivatal hatósági határozat másolat)

-         halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők (határozat száma)

-         pénzbeni, vagy természetbeni települési támogatásra jogosultak (határozat száma)

-         65 év feletti nyugdíjasok (jövedelem igazolás)

-         3, vagy több gyermeket nevelő (jövedelem igazolás)

-         család egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot (30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás)

-         egyedül álló esetén a nettó jövedelem nem haladja meg a 85.500.-Ft-ot (30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás)

 

Szociális tűzifára való igényt csak arra az ingatlanra lehet benyújtani, amelyet életvitelszerűen használnak.

A szükséges igazolásokat, valamint a közös háztartásban élő valamennyi személy 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolását benyújtáskor csatolni kell.

Kérelem benyújtásához nyomtatványt az önkormányzati hivatalban lehet átvenni.

Beadási határidő: 2021. október 14- november 2.

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!

 

Kaposfő, 2021.október 13.

                                                              Ábel Melinda s.k.

                                                                  polgármester