TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

Címkék: Hírdetmények

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tanévkezdési támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje az óvodába-, általános iskolába-, középiskolába járó és az egyetem/főiskola nappali tagozatán tanuló gyermek esetén 2022. szeptember 1. – október 31. (A határidő elmulasztása jogvesztő.) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2022. (V.30.) önk. rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványán lehet benyújtani az önkormányzati hivatalhoz. Kérelem nyomtatvány elérhető személyesen az önkormányzaton. A kérelemhez csatolni kell az általános és középfokú tanulmányokat folytató tanulók részéről iskolalátogatási igazolást, felsőfokú tanulmányokat folyatóknak hallgatói jogviszony igazolását, valamint az egy háztartásban élők – a kérelem benyújtásának hónapját megelőző – jövedelemigazolását.

Kaposfő, 2022.08.15.

Ábel Melinda sk
polgármester