TÁMOP-3.3.2 Nyitókonferencia

Címkék: Pályázatok TÁMOP-3.3.2 Nyertes megvalósulás alatt Megvalósult pályázataink

A projekt támogatási összege: 32.561.912 Ft
A programban érintett gyermekek száma:
általános iskolás: 206 fő
óvodás: 107 fő
Az 5 település oktatási társulásának közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése számos problémát tárt fel, melyek egyértelművé tették a beavatkozás szükségességét. Az intézkedési tervében meghatározott célok elérésére egy olyan komplex program kidolgozása mutatkozott a legmegfelelőbbnek, ahol az önálló, elvégzendő feladatok a halmozottan hátrányos, és sajátos nevelési igényű gyermekek óvodától a minőségi középfokú képesítés megszerzéséig tartó fejlődési útjának a szociális és pedagógiai eszközökkel való támogatására irányulnak

A szociálisan kedvezőtlen helyzetben lévő családok kiemelt figyelemmel kísérése, a védőnői hálózat és a családsegítő szolgálat munkafeltételeinek megerősítésével, annak érdekében, hogy az azonosított problématerületeken megfelelő tájékoztatással, és szemléletformálással megelőzhető legyen a gyermekek és tanulók oktatási sikerességét nagyban hátráltató - a szülői házhoz kapcsolódó- tényezők kialakulása. A tevékenységének fontos része a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kétirányú jelzőrendszer működtetése, és közös fellépés a cigányság képviselőit érintő problémák megoldására. A sajátos nevelési igényűvé válás kockázatával érintett 3 évesnél fiatalabb halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, és szüleik bevonása a rendszeres óvodai nyílt napokon, ahol a gyermekek (csoportos) játékos fejlesztése közben a szülők tájékoztatására, és meggyőzésére is lehetőség nyílik.

Ennek során a megismert HHH gyermekek szociális, és képességbeli fejlesztése az elsajátított és bevezetett módszertanok segítségével időben elkezdhető. Az óvodába bekerüléstől kezdve bevezetendő  - éves rendszerességgel - megfelelő mérőmódszer alkalmazása, és előzetes adaptálása, az esetlegesen jelentkező problémák korai fejlesztése szakemberek segítségével, az érintett gyermekekről fejlődési napló vezetése. Az óvoda-iskola átment kapcsán az iskola előkészítő és az első osztály képviselőinek rendszeres közös foglalkozások biztosítása, így az óvodás gyermekek megismerik az iskolát, egymástól fontos képességeket, és motivációt gyűjtenek, továbbá az érintett pedagógusok jó gyakorlatokat sajátítanak el egymástól.

Az óvoda-iskola átmenet kapcsán az óvodás gyermekek szüleinek az intézmény erősségeinek bemutatása, a tanítókkal való jó kapcsolat kialakítása a többségi társadalom gyermekeink helyben tartását, a kisebbség részéről pedig a bizalom, és a kölcsönös együttműködés kialakítását szolgálja. A korai fejlesztéssel nem orvosolható sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás az óvodától kapott fejlődési napló alapján azonnal megkezdhető. A 7. és 8. osztályos halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos igényű tanulók felvételire való tantárgyi felkészítése, továbbá személyiségfejlesztő, és pályaorientációs tevékenység segítségével elősegíti az előrehaladást érettségit, vagy piacképes szakmát adó középfokú intézmények felé, és ezen intézményekkel való rendszeres együttműködés által közös célok és feladatok meghatározásával ( felkészítés, mentorálás) a lemorzsolódás minimálisra csökkenthető.

Ezen pályázat is beletartozik abba a fejlesztési irányba mely révén a nevelési oktatási intézményeinket szakmai oldalról megerősítve alkalmassá és vonzóvá tegyük a mikrotérség lakói és gyermekeik számára. Ezen folyamat első lépcsője volt a TÁMOP-3.1.4 pályázat révén a kompetencia alapú oktatás bevezetése.

A szakmai munka megerősítése mellett az eszköz és az infrastrukturális oldal fejlesztése is folyamatban van.

Bevezetésre került a nemzetiségi oktatás, felmenő rendszerben alkalmazzuk az iskolaotthonos nevelést, jó eredményeket értünk el a kompetencia méréseken, jó eredményeket hoz az IPR.

A 2009-es esztendőben több mint 20 millió Ft-ot nyertünk a 8/200ö ÖM rendelet alapján melyből az iskola és az óvodák újultak meg, nyílászárók, padlóburkolatok újultak meg, illetve mozgáskorlátozott WC és parkoló került kialakításra.

A TIOP-1.1.1/07 nyertes pályázatunk megújítása van folyamatban

A kadarkúti Kistérség pályázata révén korszerű közösségi busz üzemeltetetésére nyílt lehetőségünk.

Az integrációhoz történt csatlakozás révén a gazdálkodásban, fenntartásban várunk kedvező változásokat.

A fejlesztések komplexitását jelentik a további beadott pályázatok megvalósulásai, mint az egész életen át történő tanulás (TÁMOP-3.3.7),az épület infrastruktúra megújítására (DDOP-3.1.2), valamint a tehetséggondozás (TÁMOP-3.3.7) és tanulói laptop program (TIOP-1.1.1/09) témakörökben már beadott és bírálati szakaszban lévő és közvetlenül beadás előtt álló projektjeink.

 

Kaposfő, 2010. február 5.

 

Sztányi Tibor

polgármester