TÁMOP-3.3.7

Címkék: Pályázatok Beadott bírálati szakaszban lévő pályázatok Beadott bírálati szakaszban lévő pályázatok Nyertes megvalósulás alatt Megvalósult pályázataink

A projekt megvalósítása során a tanulóinak és azok családtagjainak, kiemelten a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóinak, olyan tehetséggondozó, esélynövelő és kulturális-közművelődési programokat kínál, melyben az egyéni esélyek növelése mellett, kiemelt figyelmet kap a közösség fejlesztő hatásának erősítése.
A projekt során szakemberek alkalmazásával a korai fejlesztés, az oktatás-nevelési környezetbe illeszkedő és azt kiegészítő fejlesztő tevékenység valósul meg. Kiemelt szerepet kap a korai fejlesztés, az óvoda-iskola átmenet segítése, a továbbtanulásra felkészítés, a továbbtanulás támogatása és mentorálása, a közösségbe illesztés és a közösségi szerepvállalás erősítése.
A pályázati program megvalósulását követően a szakmai tapasztalat, módszer elvárásaink szerint beépül, a település mindennapjaiba. A fenntartást az önkormányzat, lehetőségeihez mérten széleskörűen biztosítja.
A célzott és tematikus foglalkozások, programok, elvárásaink szerint az egyéni esélyek (tanulás, életminőség, képzettség, foglalkoztatottság) javítása mellett, a mikro és települési egymásra figyelést, összetartozást és fejlesztést támogatja, hozzájárulva a településen kívüli közösségek jógyakorlatok iránti igényének kielégítéséhez.
A program foglalkozásaiba bevontak tervezett létszáma: 672fő, melyben a helyi iskola, óvoda HHH, HH aránya kerül érvényesítésre.

A program megvalósítását alkalmazásba kerülő szakemberek vezetik és generálják, élve a helyi civilközösségek részvételével és aktivításával.

Általános cél: Kaposfő településen a minőségi és esélyteremtő közoktatás szintjének növelése és a kultúra eszközeivel az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása, kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek, családjaik és azok környezetében.
Közvetlen cél: A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a roma gyermek minél nagyobb arányban részesüljenek az óvódai nevelésből és a korai fejlesztést, a fejlesztést támogató szolgáltatásokból, a gyermekek minél korábban kezdődő, rendszeres óvódáztatása megvalósuljon.
A közszolgáltatások közül helyben elérhető szolgáltatások száma, színvonala növekedjék, fejlesztő pedagógiai, pszichológiai és logopédiai szolgáltatás nyújtásával.
Alacsony lemorzsolódási arányt produlkáló középfokú intézményekben a HHH, HH tanulók érettségit adó iskolában, az SNI tanulók normál szakiskolában történő továbbtanulásra felkészítő és tanulásban tartó támogató szolgáltatásban részesítése.
Érettségit adó középfokú oktatási intézmények és hiányszakmát oktató szakképző intézmények által a 7.és 8. osztályos tanulóinak, kiemelten a HH és HHH tanulóknak szervezett továbbtanulást támogató program megvalósítása.
Válljon biztosítottá az idegen nyelv oktatás korszerű és hatékony körülmények közötti elérése az oktatás-nevelési intézmények számára.
Növekedjen a helyi munkaerő igény és kínálat egymásra találása, válljon biztosítottá a munkavállalást erősítő egyéni motiváció fejlesztése, munkavállalást segítő információk, tudások helyben történő megszerzési lehetősége.
Erősödjön a települési szolidarítás, növekedjen a közszolgátatási szereplők együttműködése, alakuljanak ki befogadó és tápláló közösségek, műhelyek és azt tápláló programok.
Közvetlen célcsoport: a Kaposfőn élő lakosság és Kaposfőn óvódába-iskolába járó gyermekek, valamint családtagjaik, közülük is kiemelten a halmozottan, hátrányos helyzetű gyermekek és az SNI tanulók.