Kaposfő község bel és külterületi vízrendezése

Címkék: Pályázatok Nyertes megvalósulás alatt Megvalósult pályázataink

Kaposfő Község Települési bel- és külterületi vízrendezése

Projekt megnevezése: Kaposfő Község Települési bel- és külterületi vízrendezése

Projekt célja: Csapadékvíz elöntéssel sújtott település belterületét védő csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása. A fejlesztés keretében az Önkormányzat a Petőfi Sándort utcában, Vadászdombi utcában, Csokonai, Ságvári és Zrínyi utcákban meg kívánja oldani a csapadékvíz rendezett elvezetését.

A projekt keretében megvalósuló beruházási elemek: útárkok felújítása, 96 db kapubejáró építése, 1 db hordalékfogó műtárgy átépítése. Indikátorok: 4228 fm. felújított nyílt vízelvezető árok; ebből 426 fm. új mederlap-burkolattal, 1 db átépített hordalékfogó.

Közremûködô szervezet neve és elérhetôsége: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

7621 Pécs Mária u. 3.

www.deldunantul.eu

DDRFÜ

 

EU logo pár