„START 2014 Mezőgazdasági Mintaprogram, Kaposfő”

Címkék: START közmunka Nyertes megvalósulás alatt Megvalósult pályázataink

Kaposfő Község Önkormányzata az „START 2014 Mezőgazdasági Mintaprogram, Kaposfő” megnevezésű közfoglalkoztatási programot valósít meg

Munkaügyi Központ

 

KÖZLEMÉNY

Kaposfő Község Önkormányzata az „START 2014 Mezőgazdasági Mintaprogram, Kaposfő”  megnevezésű közfoglalkoztatási program keretében

A helyi önkormányzati konyha zöldség alapanyag szükségletéhez zöldségtermesztés,

a település összképének javításához virágos kertek kialakítása, művelése,

a középületek hosszútávú fűtési alapanyag előállításához energiaültetvények telepítése, gondozása,

valamint a település zöld és fás felületeinek gondozása tevékenységeket valósítja meg.

A keletkező termények hasznosítása elsődlegesen önkormányzati célú (konyha, közösségi, szociális), a terményfelesleg értékesítésre kerül.

 

A program időtartama: 2014.03.01-2015.02.28.

A programban 30 fő közfoglalkoztatása biztosított.

A támogatás összege: 38.591.032Ft, melyből a bérjellegű költség: 34.231.032Ft, a dologi költségek összege: 4.360.000Ft

A program támogatását a Belügy Minisztérium a Somogy Megyei Kormány Hivatal Munkaügyi Központja közreműködésével biztosítja.