Földterület hasznosítás!

Címkék: Hírdetmények Start

Kaposfő Község Önkormányzatának képviseletében a rendelkezésünkre álló információk alapján, azzal a kezdeményezéssel fordulok Önhöz, hogy az Ön tulajdonában lévő földterület hasznosításában működjünk együtt.

Önkormányzatunk szívesen gondozná hosszú távon a földet, avagy közös akarat esetén, akár annak megváltása is lehetővé válna.

Lehetséges megoldás: használatra történő átadás/csere/

A föld területek hasznosításával a település foglalkoztatási lehetőségeit kívánjuk bővíteni. Ennek során, természetesen gondoskodnánk a művelésről, a parlagfű mentesítéssel együtt. Ez Önnek is könnyebbséget jelenthet, tulajdonosi kötelezettségének teljesítésében.

Kérem, amennyiben a kezdeményezéshez szívesen csatlakozna, úgy szíveskedjen engemet vagy kollegáimat megkeresni, valamelyik elérhetőségünkön.

Elérhetőségek:

Sztányi Tibor polgármester, sztanyi@kaposfo.hu, kaposfo@kaposfo.hu, 06-30/824-8171

Vajai Csilla programvezető, vajaicsilla@kaposfo.hu, kaposfo@kaposfo.hu, 06-30/824-8174

Kaposfő, 2013. március 18.

 

Tisztelettel:

 

Sztányi Tibor

polgármester