Értékmegőrzés a Kapos – Rinya mentén

Címkék: Értékmegőrzés a Kapos-Rinya mentén,TOP-5.3.1-16-SO1,,TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00013

A projekt jól példázza azt, hogy kis települések összefogásával és a megfelelő koordinációval komoly eredmények érhetők el, amik jelentősen túlmutatnak egy projekt sikerén, arra szolgáltatnak bizonyítékot, hogy minden téren érdemes komoly befektetéseket eszközölni a vidékbe.

 A projekt érdekében kialakított konzorciumban 9 település vesz részt, a konzorcium vezetője Gige, a gesztorságot - a település fejlődésének mintegy elismeréseként - egyhangúlag szavazta meg minden résztvevő település. Gige hatalmas fejlődést mutatott be az elmúlt években, önerős fejlesztései mellett egyre több projekt elsődleges vagy egyéb megvalósítási helyszíne a település, illetve gyakorlatilag 0 környékére csökkent a munkanélküliség. A projekt menedzsmenthez, illetve a projekt szakmai vezetéséhez egy megfelelő szakmai csapatot állított össze a konzorciumvezető önkormányzat.

A konzorciumban kizárólag önkormányzatok vesznek részt, így garantálható a település lakosaihoz lehető legközelebbi döntéshozatal és koordináció.


A konzorcium a tervezés során arra törekedett, hogy a megvalósítási időszakban az 1. és a 2. mérföldkő a lehető legrövidebb időn belül megvalósításra kerüljön, míg a többi, a rendezvényszervezésre, tanulmányutakra és a képzésre irányuló projektelemek esetében pedig a lehető legnagyobb szakmai tartalmat vállalják fel. A képzéseken résztvevők körét az adott település javaslata alapján a konzorcium közösen dönti el, hasonlóan közösen döntenek a tanulmányutakról is. A rendezvények esetében központi elvárás az, hogy a lehető legnagyobb volumenben kerüljenek megvalósításra, illetve hogy illeszkedjenek egymáshoz, illetve településenként legalább egy közlekedésbiztonsági és egy bűnmegelőzési tárgyú projektelem kerüljön megvalósításra. Külön figyelmet fordít a konzorcium arra, hogy széles körű tájékoztatási kampány kerüljön lebonyolításra a projekt során, a szakmai tartalmat az önkormányzatok szakemberei állítják össze.


A projekt célcsoportja a települések lakói, akik közvetlenül és közvetve is felmérésre kerültek a projekt előkészítési szakaszában, ezalapján került kialakításra az előzetes projektterv. A célcsoport nagyságát a KSH adatai alapján határozták meg a települések, azonban az egyes önkormányzatok azonos súllyal hozhatnak döntést. Minden településen kijelölésre került egy információs pont, amelyben a helyi lakosok megfelelő képzésen előzetesen részt vevő szakembereitől kaphatják meg a lakosok a projektet érintő információkat.


A projekt elsődleges célja a lakosság mind szélesebb körű bevonása mellett olyan helyi identitás kialakítása, amely világosan meghatározza a fejlődés irányait, míg a másodlagos cél képzett és elkötelezett szakemberek aktivizálása a konzorcium tagjainál.

Projekt tabla

Kapcsolódó anyagok