Képtár

Paizs József

Címkék: Díszpolgár

A közéletben, falunk társadalmi életében tevékenyen vett részt a későbbi évtizedekben is.
Nemcsak a felekezeti de a társadalmi békét is szolgálta. Sokan példaképül választhatták Őt, aki tanított, nevelt nemzedékeket és a közösségért dolgozott. A jobb lehetőségek sem csábították el, hű maradt a faluhoz, gyülekezetéhez. 1994-ben ment nyugállományba ötvenévi szolgálat után.
Hűségével, példaértékű életével, közéleti tevékenységével kiérdemelte a falu lakosságának tiszteletét, szeretetét és megbecsülését.

Ezért Kaposfő község önkormányzatának képviselő testülete Paizs József nagytiszteletű úrnak a
KAPOSFŐ DÍSZPOLGÁRA
címet adományozta.

Díszoklevél Paizs.jpg Paizs József fotó.jpg